Wie we zijn

Advocaten moeten hun beroep vrij kunnen uitoefenen

Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Wij doen dit door advocaten die in hun werk worden bedreigd of onderdrukt, wereldwijd te ondersteunen. 

L4L verkreeg VN Speciale Consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad in juli 2013.

Doelstelling

L4L zet zich ervoor in dat advocaten, in overeenstemming met het internationale recht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Basic Principles on the Role of Lawyers en de Declaration on Human Rights Defenders van de Verenigde Naties in het bijzonder, hun beroep onafhankelijk en in vrijheid kunnen uitoefenen. Altijd en overal. Ook als dat de overheid, de Balie of de gevestigde orde in een land onwelgevallig is.

Werkwijze

L4L verleent bijstand aan onderdrukte advocaten. Wij doen dit door de positie van deze advocaten wereldwijd onder de aandacht te brengen bij nationale en internationale instellingen en organisaties en bij de betrokken autoriteiten. Ook organiseren wij fact finding of waarnemingsmissies en schrijfacties.

In onze activiteiten onderhouden wij contacten en werken wij samen met de Verenigde Naties, de Europese Unie, regeringen, ambassades, universiteiten, advocaten en nationale en internationale advocaten- en mensenrechtenorganisaties, zoals de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), International Bar Association (IBA), Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Amnesty International (AI), Asian Human Rights Commission (AHRC), Human Rights Watch (HRW), Human Rights First (HRF), International Commission of Jurists (ICJ), Lawyers Rights Watch Canada (LRWC) en Peace Brigades International (PBI).

In voorkomende gevallen mobiliseren wij advocaten om onderdrukte advocaten in rechte bij te staan. Zoals bijvoorbeeld in Libanon waar locale advocaten het niet meer aandurfden om de belangen van de advocaat en mensenrechtenactivist Muhamad Mugraby te behartigen, toen bleek dat Mugraby’s advocaten ook zelf werden geschorst en tegengewerkt.

Daarnaast nemen wij deel aan workshops, seminars en conferenties over de positie van bedreigde en belemmerde advocaten of ondersteunen wij de organisatie daarvan.

Regelmatig publiceren wij over de positie van bedreigde advocaten in juridische tijdschriften. Wij verzorgen onder meer een column in het Advocatenblad.

Organisatie

L4L is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die de hele wereld tot haar werkgebied rekent. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit (voormalige) advocaten en mensenrechtenspecialisten. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur. Als stichting hebben wij geen leden. Voor onze inkomsten zijn wij volledig afhankelijk van giften. Onze donateurs zijn voor het merendeel individuele advocaten, advocatenkantoren en advocatenorganisaties. Klik hier als u ook donateur wilt worden.

L4L heeft de speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de VN sinds 2013. Deze status geeft NGO’s het recht op deelname aan VN-conferenties en bijeenkomsten, om schriftelijke verklaringen en rapporten in te dienen en om bemiddelingen en paneldiscussies te houden in de VN-gebouwen. Het doel van de ECOSOC is om economische, sociale en humanitaire samenwerking te bevorderen.

Geschiedenis

L4L is in 1986 opgericht op initiatief van de Beroepsgroep Juristen van Amnesty International Nederland en met steun van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM).

Willem van Manen

Willem van Manen is ruim twintig jaar bestuurslid geweest van de Stichting Advocaten voor Advocaten, waarvan de eerste zeventien jaren als Voorzitter. Willem heeft de Stichting met zijn karakteristieke pinguïncartoons voorgoed een gezicht gegeven en ervoor gezorgd dat deze een begrip is geworden binnen de Nederlandse advocatuur. Op 24 mei 2008 is Willem van Manen overleden.