Basic Principles

Inhoud Basic Principles

Introductie

De 29 Basic Principles voorzien zowel in een aantal rechten van individuen als in verplichtingen voor staten. Zo schrijven de Basic Principles bijvoorbeeld voor dat een ieder tegen wie strafrechtelijk wordt opgetreden het recht heeft op bijstand van een advocaat naar keuze. De Basic Principles geven daarnaast aan dat overheden ervoor moeten zorgen dat er voldoende wordt geïnvesteerd in juridische bijstand aan de armen en/of overige minder bevoorrechte personen.

De Basic Principles zijn niet uitsluitend van toepassing op advocaten in strikte zin, maar ook op personen die de taken van advocaten uitoefenen zonder dat zij de formele status van advocaat hebben. De Basic Principles zijn verdeeld in acht onderdelen:

 

Preamble

1. Access to lawyers and legal services

2. Special safeguards in criminal justice matters

3. Qualifications and training

4. Duties and responsibilities

5. Guarantees for the functioning of lawyers

6. Freedom of expression and association

7. Professional associations of lawyers

8. Disciplinary proceedings

 

De Basic Principles zijn beschikbaar in Engels, Frans, Spaans, Russisch, ArabischChinees en Farsi.

Search Documents

Deze zoekfunctie is alleen beschikbaar in het Engels.Download the Basic Principles

English, French, Spanish, Russian, Arabic, Chinese, Vietnamese, Farsi, Portugese, Indonesian