Basic Principles

Basic Principles on the Role of Lawyers

Juridisch en Copyright

Advocaten voor Advocaten merkt op dat de meeste documenten in de databank niet door of voor haar zijn gecreëerd. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, kan Advocaten voor Advocaten daarom niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van deze documenten, noch is zij houdster van enig auteursrecht dat rust op de documenten die in de databank zijn opgenomen.

Advocaten voor Advocaten is wel de houdster van een databankenrecht op de databank. Indien u voornemens bent om een substantieel deel van de inhoud van de databank te gebruiken (bijvoorbeeld door reconstructie van de databank) wordt u verzocht contact op te nemen met Advocaten voor Advocaten om eventuele toestemming te verkrijgen.

Search Documents

Deze zoekfunctie is alleen beschikbaar in het Engels.Download the Basic Principles

English, French, Spanish, Russian, Arabic, Chinese, Vietnamese, Farsi, Portugese, Indonesian