Laatste nieuws
Human Rights Council venue Geneva

China Mensenrechtengroepen roepen staten op om China verantwoordelijk te houden bij de VN Mensenrechtenraad

27 feb 18 

In een persoonlijke brief aan een selectie VN-lidstaten hebben bijna 20 mensenrechtenorganisaties opgeroepen tot duidelijke en concrete acties om China's huidige verslechtering van de mensenrechtensituatie af te keuren voor de VN-Mensenrechtenraad, die vandaag haar zitting in Genève opent. Klik hier voor het officiële persbericht.

De groepen benadrukten vijf zaken van mensenrechtenverdedigers die er gebaat bij zouden zijn als er meer druk gelegd zou worden op de Chinese overheid. Hiertoe behoren:

Liu Xia, een dichter die onder huisarrest staat sinds het overlijden van haar man, Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo, in juli 2017;

Wang Quanzhang, een mensenrechtenadvocaat die incommunicado wordt vastgehouden sinds 9 juli 2015;

Gui Minhai, een Zweeds staatsburger die arbitrair wordt vastgehouden in China sinds hij van Thailand verdween in oktober 2015;

Tashi Wangchuk, een Tibetaanse activist voor culturele rechten en onderwijs, die al meer dan twee jaar wordt vastgehouden op verdenking van het aanzetten tot separatisme; en

Yu Wensheng, een prominente mensenrechtenadvocaat die werd geroyeerd en vervolgens arbitrair werd vastgehouden in januari 2018.

Recentelijk kwam Wang Wangchuk in het nieuws door een persverklaring van een groep VN-experts van 21 februari. Gezamenlijk keurden zij de strafbaarstelling van zijn werk, waarbij hij op vredige wijze de Tibetaanse taal en cultuur bevordert, af.

‘Dit zijn maar vijf zaken van de honderden, zo niet meer. Samen laten zij zien dat er hardhandig wordt opgetreden tegen mensenrechtenverdedigers, waaronder advocaten, en dat dat is verslechterd sinds president Xi Jinping aan de macht is gekomen’, zeggen de auteurs van de brief.

'De Mensenrechtenraad zou verdere stappen moeten ondernemen om China te laten zien dat het ondermijnen van belangrijke juridische bescherming voor vrijheid van meningsuiting en vereniging en het recht op een eerlijk proces, om maar te zwijgen van het laten verdwijnen of willekeurig opsluiten van afwijkende stemmen, onaanvaardbaar gedrag is, zeker voor een toekomstig “wereldleider"’.

In maart 2016 leidden de VS een historische gezamenlijke verklaring van twaalf landen over de mensenrechtensituatie in China. Na de consolidatie van president Xi's macht op het 19e partijcongres in november 2017, is een hernieuwde inzet voor een gezamenlijke verklaring waarin China's mensenrechtenschendingen worden veroordeeld nog nooit zo actueel geweest.

De organisaties dringen er bij de regeringen op aan te pleiten voor de vrijlating van alle willekeurig vastgehouden personen en het gebruik van 'residentiële surveillance op een aangewezen locatie' te veroordelen. Hierover heeft het VN-Comité tegen foltering gezegd dat het 'kan neerkomen op incommunicado-detentie op geheime plaatsen'. Ten slotte willen de organisaties dat er wordt gepleit voor ongehinderde toegang van relevante VN-experts tot alle delen van het land, inclusief Tibetaanse en Oeigoerse gebieden.

"De geloofwaardigheid van de Raad is gebaseerd op haar vermogen om snel en effectief op te treden om mensenrechtensituaties aan te pakken en universele waarden te handhaven. Dit is de afgelopen jaren echter onder vuur komen te staan, met name uit China en gelijkgestemde regeringen."

"In dit verband is het van cruciaal belang dat landen blijk geven van hun inzet voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten in China, en dat zij de waarden verdedigen die ten grondslag liggen aan het internationale mensenrechtensysteem".

Dit jaar is vooral belangrijk, omdat mensenrechtenverdedigers in en buiten China zich voorbereiden op de volgende universele periodieke doorlichting (UPR) van het land, die gepland staat voor november 2018.

De brief aan de regeringen concludeert: "Voor mensenrechtenverdedigers die de moed hebben om deel te nemen aan dit belangrijke proces, met alle risico's van dien, is het van groot belang dat ze weten dat ze niet alleen zijn."

nienke

DRC Mondelinge verklaring bij Mensenrechtencomité

20 okt 17 Lawyers for Lawyers heeft een mondelinge verklaring afgelegd bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties over de situatie van advocaten in de Democratisch Republiek Congo (DRC). Deze week beoordeelde het Comité in hoeverre de DRC het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten geïmplementeerd heeft. Eerder had Lawyers for Lawyers ook een rapport ingediend bij […]
Human Rights Council venue Geneva

Indonesië Mondelinge verklaring bij VN Mensenrechtenraad

23 sep 17 Op 21 september 2017 heeft L4L een mondelinge verklaring afgelegd tijdens de 36e zitting van de VN-Mensenrechtenraad. Tijdens deze zitting werd het Universal Periodic Review outcome report, het rapport met aanbevelingen, van Indonesië geadopteerd. Voor deze UPR-sessie had L4L eerder al een rapportage ingediend. Lees hier de volledige verklaring: Lawyers for Lawyers welcomes Indonesia’s decision to accept[1] some […]
myan-MMAP-md

L4L Mondelinge verklaring over Myanmar

21 jun 17 Op 15 juni 2017 hebben L4L en Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC) een mondelinge verklaring afgelegd bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, tijdens de interactieve dialoog met de VN Speciale Rapporteur voor Myanmar. De verklaring luidt als volgt: Mr. President, Lawyers’ Rights Watch Canada and Lawyers for Lawyers welcome the Special Rapporteur’s oral update on the […]
Human Rights Council venue Geneva

L4L Mondelinge verklaring tijdens ID met Speciaal Rapporteur

17 jun 17 Op 12 juni 2017 heeft de International Bar Association Human Rights Institute namens L4L en andere organisaties een mondelinge verklaring afgelegd bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dit gebeurde tijdens de 35e sessie van de Raad, tijdens de interactieve dialoog met de VN Speciale Rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten. De verklaring luidt […]
HumanRightsCouncil-ArchivePhoto

Vietnam UPR Mid-term report

16 mei 17 In voorbereiding op de Universal Periodic Review (UPR) van Vietnam in 2019, heeft L4L samen met the Law Society of England and Wales en Lawyers’ Rights Watch Canada een ‘mid-term report’ geschreven. In dit rapport hebben we beschreven in hoeverre Vietnam de aanbevelingen met betrekking tot de rol van advocaten, die Vietnam tijdens de UPR […]
ecosoc_chamber1-e1376921206541

UN Applications for consultative status for 2018

10 mei 17 NGOs interested in applying for ECOSOC consultative status should submit their application and required documents before 1 June 2017. The following link provides background information, some of the benefits and the instructions how to apply: http://csonet.org/index.php?page=view&nr=377&type=230&menu=14
Human Rights Council venue Geneva

UN Side Event “The Independence of the Legal Profession”

21 feb 17 On 16th March 2017, Lawyers for Lawyers, in partnership with the Law Society of England and Wales, is organising a UN side event at the Palais des Nations in Geneva. The side event will focus on the topic of the independence of the legal profession worldwide. Lawyers from Turkey, Cameroon, and Azerbaijan will share their […]