Werk mee

 

Wilt u zich actief voor L4L inzetten?

 

Behalve door middel van donaties kunt u op de volgende manieren bijdragen aan het werk van L4L

Neem deel aan onze schrijfacties

Regelmatig vragen wij aandacht voor de benarde situatie van een advocaat door brieven te schrijven aan de autoriteiten van het land waar de desbetreffende advocaat zich bevindt of naar internationale autoriteiten zoals de Europese Unie. Hoewel tastbare resultaten in individuele gevallen moeilijk zijn aan te tonen, leert de ervaring dat internationale aandacht – mede in de vorm van brieven – wel degelijk van invloed kan zijn voor de wijze waarop een advocaat in zijn land wordt bejegend. Als u ook wilt meedoen aan onze schrijfacties, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u dan onze schrijfacties met voorbeeldbrieven toezenden.

Vertalers

Het schrijven van brieven aan buitenlandse autoriteiten heeft het meeste effect als het in de landstaal gebeurt. Van tijd tot tijd is er daarom behoefte aan vertalers. L4L hoopt een bestand op te bouwen van advocaten die de belangrijkste buitenlandse talen zodanig beheersen, dat zij in voorkomende gevallen in staat zijn een correcte brief in de desbetreffende taal op te stellen of te vertalen. Meldt u zich daarom bij ons aan als u ons en uw buitenlandse confrères en collega’s op deze manier wilt ondersteunen. Ook vertalers ten behoeve van de meertaligheid van onze website zijn steeds zeer welkom.

Focusgroep

Elk kantoor, plaatselijke (Jonge) Balie of (juridische) vereniging kan zich bij L4L aanmelden als focusgroep. Een focusgroep richt zijn aandacht in het bijzonder op één bedreigde advocaat of groep advocaten, die daardoor bijzondere aandacht krijgt. Hierbij geldt het motto frappez toujours: hoe meer aandacht voor een specifiek geval, hoe groter de kans op succes. Het gaat met name om het regelmatig en door middel van vele brieven aanschrijven van de autoriteiten in de desbetreffende landen, indien mogelijk, het onderhouden van contacten met de betrokken advocaat of advocaten en eventueel om het geven van financiële ondersteuning. Wij begeleiden en adviseren u hierbij. U bepaalt zelf of u éénmalig als focusgroep wilt optreden of doorlopend. Mocht u zich als focusgroep willen aanmelden, neemt u dan contact met ons op (info@lawyersforlawyers.nl).

Focus op land of regio

L4L heeft ook behoefte aan mensen die bijzondere kennis over of interesse in een bepaald land of regio hebben en informatie willen vergaren die voor ons werk relevant kan zijn, zoals over het rechtssysteem, het functioneren van de Orde van Advocaten en de rechterlijke macht of de politiek in het algemeen en de positie van advocaten in het bijzonder.